Gallery>Asia
Kazakn Herdsman (Sangubai)
Kazakn Herdsman (Sangubai)
1992
Image size: 15" x 15"
Price available upon request